خرید یک بسیحی

خرید یک بسیجی

بسیجیه به همسرش میگه چرا بچه رو با خودت نیاوردی ؟ همسرش میگه :کدام بچه ؟ همانی که دیروز خریدم حرف میزنه ،جیغ میکشه ،گریه میکنه ،خلاصه مثل یک بچه رفتار میکنه !!همسرش میگه حتما براش کلی پول دادی ؟ بعله! همه جایزه هایی که دریکسال گذشته گرفته بودم ،دادم برای اینکار!! حالا این جایزه ها چی بود؟؟ پانزده ساندیس.س.س.س