دوچرخه بسیجی

دوچرخه بسیجی

بسیجیه یه دوچرخه می خره سوار میشه داش میا مد خونه. بچه ی بسیجیه از دور باباشو میبینه بعد میره به مامانش میگه: مامان مامان یه چیزی داره بابا را میبره!!مامانش  میگه : این همان چیزی که بابات در قبال دادن سه ساندیس به  فرمانده اش ، گرفته بود!!!!