تقاضای ماشین لباسشویی

زن یه آخوند از همسرش تقاضای ماشین لباسشویی وظرفشویی می کنه ،بعد آخونده به زنش میگه!!!

لباس شویی لباسارو بشوره ظرف شویی ظرفا رو سوالی که پیش میاد اینه که دقیقا توچیکار می خواهی بکنی !؟