دنیای موازی

دنیای موازی

تو دنیای موازی تیر خوردم، همرزمام ( بسیجیان ساندیسی  )هم ولم کردن یه گوشه و خودشون فرار کردن. الان چشم انتظار دشمنم که بیاد تیر خلاص رو بهم بزنه.