دهه شصتی ها

دهه شصتی ها

جهانگیری گفته مشکل مملکت دهه شصتیا هستن اینا وارد هر مقطعی میشن بحران به وجود میارن، چه مدرسه، چه دانشگاه و چه الان که کار میخوان. جناب دولت تدبیر و امید ما جمعیت دهه شصتیا عذر میخواییم اگه زحمت نیست قدر کافی واسمون گور بسازین میریم میمیریم هم مشکل شما حل شه هم ما.