چهارشنبه سوری با شعار شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده