جهانگیری

 جهانگیری

رییس سازمان بازرسی کل کشور:یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت ماموریت، ۱۲ میلیارد تومان حق ماموریت و ۵۳۰ میلیون تومان پول غذا دریافت کرده‌است. ۵۳۰ میلیون تومن غذا؟!!!! جوروج اورول اگه الان زنده بود، به چاپ جدید کتاب مزرعه حیواناتش یه اصلاحیه میزد و یه شخصیت نهنگ هم اضافه می کرد. با اجازه از حیواناتی مثل گراز و کرگس که حتما اجازه چاپ مجدد این کتاب را میدادند ……..