حاکمیت سیاه

حاکمیت سیاه

ازم پرسید نظرت درباره‌ی مرگ چیه؟ جواب دادم راحت باش کنار میام پرسید چرا؟ گفتم از دنیای زنده‌ها خسته شدم و بیزار. پرسید از چی خسته شدی؟الان با صدای بلند به ات میگم . از حاکمیت سیاه این آخوندها ی مفت خوار ……