هواپیما

هواپیما

هواپیما اهواز به اصفهان تا نزدیک اصفهان اومد ولی نتونست بشینه مهمان‌های مارو برگردوند اهواز. خیلی از مسافرا تو اهواز بعد سالم نشستن هواپیما از خوشحالی گریه کردن :)))