بر عکس من

بر عکس من

برادرم برعکس من ،آدم پولدار، مرفه‌ و خوشحالیه، اینطور بگم دفعه پیش که پیشم بود واسش چای بردم، گفت تو هنوز چای میخوری؟ در ایتالیا فقیرترین نفر در میان وعده ها حداقل کیک و شکلات و قهوه میخورند. برادرم از خدا بی خبر ؟ نمی دانه که در ایران پر از منابع زیر زمینی خیلی از مردم نان شب را هم ندارند!!!!!