کیف پر از طلا ودلار

کیف پر از طلا و دلار

یکی تو خیابون کیفی پر از طلا و دلار پیدا کرد و فهمید صاحبش کیه، کیف رو واسه خودش نگه داشته باشد یا به صاحاب اصلیش برگرداند؟ این یکی را من شنیدم که صاحبش یک غارتگر بوده که از ته یک کیف بزرگ افتاده بود اگر یک اختلاس کم بشه مشکل یه تعداد حل میشه…..