یه عالمه خبرهای خنده دار از خامنه ای و روحانی و صدا و سیمای میلی در خبر تو خبر این هفته