بسیجی فوتبالیست

بسیجی فوتبالیست

بسیجیه میگه :من نمیدونم چرا وقتی میریم سالن فوتبال بازی کنیم تیممون که عقب می‌افته اول تاکتیک تیممون برای جبران نتیجه نشوندن من رو نیمکته. امیر یه پنج دقیقه برو بالا جبران کردیم میاریمت تو دوباره…..