ترانه طنز آتیشو داشته باش برای چهارشنبه سوری – از دست ندید