ترانه طنز جنجالی سیاسی و خنده دار جنتی و فضای مجازی – خامنه ای از دست ندی