ترانه طنز سپاه خامنه ای شاد و خنده دار – تحریم های آمریکا علیه سپاه و برجام – از دست ندید