جنگ گرگها

جنگ گرگها

?شدت‌گیری جنگ درونی نظام مقدر!!‌ ولایت

▪️لحظاتی پیش-کانال تلگرامی «عقل سرخ» وابسته به باند خامنه‌ای

?در پی بحران جنگ درونی نظام آخوندی، لحظاتی پیش کانال تلگرامی «عقل سرخ» که مهدی محمدی، از پادوهای خامنه‌ای صحنه‌گردان آن است،‌ به باند احمدی‌نژاد حمله کرد و نوشت:

▫️رو در روی رهبری ایستاده‌اند و خود را انقلابی می نامند.

▫️حتی … (مجاهدین) هم از تکرار و بازنشر بی‌شرمی‌هایشان (باند احمدی نژاد) (خسته) شده‌اند.

▫️در مظلومیت (خامنه‌ای) همین بس که تا امروز به امید بازگشت و اصلاح، مدارا کرده و برای اینکه زبان دشمن دراز نشود، زبان در کام کشیده است!

▫️اما روز به روز وقیح‌تر شدند و بر بدکارگی خود افزودند!

▫️که انحراف و فساد کسانی را که روزی با آنها در یک جبهه بودیم تحمل نمی کنیم!

▫️این طایفه (احمدی‌نژاد) را باید تعیین تکلیف کرد!

▫️برای جمهوری اسلامی زیبنده نیست که که چنین افراد حقیری روز روشن بر آبرو و اعتبار آن زخم بزنند و مقدساتش را هتک کنند، اما بنشیند و نظاره کند!

▫️ثابت شده سیاست صبر و انتظار کارگر نخواهد افتاد!

?بله!‌ وقتی زمین بحرانهای  مرگبار نظام ولایت، به ویژه شرایط انفجاری جامعه و خطر لحظه‌ای قیام جدی و  خطرناک می‌شود، گاوهای نظام اینگونه به هم شاخ می‌زنند!

ش