سوپر مارکت و گراز وحشی

سوپر مارکت و گراز وحشی

نصیحت پدرانه یک بسیجی به بچه اش در شب امتحان: امشب بشین یه ساندیسی بخور تا فردا یه سوپرساندیسی بشی تا پسفردا توی یه سوپرمارکت راهت بدن…

به بسيجيه ميگن يک پستانداري نام ببر که فقط يک دست داشته باشه. ميگه: مقام معظم رهبري.