یه عالمه خبرهای خنده دار از خامنه ای و روحانی و سوتی های جمهوری اسلامی