فرمانده بسیج

فرمانده بسیج

فرمانده بسیج رفت خونه یک بسیجی ، به بسیجیه گفت :تو خونه تان ماشین دارین ؟

بسیجیه گفت :

دوتا ماشین داریم .

یکی مال خودمه

یکی مال مادرمه که اونم بیشتر اوقات من استفاده میکنم.

فرمانده چشاش گرد شد گفت ماشینتون چیه؟؟

گفتم مال خودم ریش تراش ?

مال مادرم لباسشویی…?

 فرمانده  با غیظ و لج به بسیجیه گفت: تا اطلاع ثانوی هیچ ساندیسی به ات تعلق نمی گیره ……