ناو هواپیما بر

ناو هواپیما بر

بسيجيه به دوستش ميگه : خاك بر سر بي غيرتت كنن….. برای مانور فردا چیزی آماده نکردی؟ منظورت چیه؟ چون ما با فرمانده بسیج فردا میخواهیم لاستیکهای ناوهواپیما بر راپنچر کنیم. تو خیلی ساده ای !! مانور ما خیلی ساده تر از این حرف هاست .برای اینکه آمریکایی ها متوجه مانور ما نشن.یک مانور بی سروصدا در اطراف ماکت ناو …خواهیم داشت …….