چهارراه استراتژیک ویژه عید نوروز – خامنه ای و روحانی