پیتزا

پیتزا

بسیجیه زنگ ميزنه پيتزا فروشي ميگه يه پيتزا مي خواستم. فروشنده ميگه . به نام … ؟ يارو ميگه . آخ آخ . ببخشيد .به نام عمام , يه پيتزا مي خواستم