سونوگرافی

سونوگرافی

زن بسیجیه میخواسته تنها بره خارج اجازه نامه شوهرش رو میبره بهش میگن قبول نیست شما باید استشهاد محلی بیارید

بسیجیه زنشو میبره سونوگرافی بهش میگن پسر داری میگه تو رو خدا ازش سوال کنین اسمش چیه؟