عکاس

عکاس

عکاس فارس نیوز راديولوژيست مي شه يه مریض مياد جواب عكسشو بگيره بهش ميگه: يه دنده سمت راست قفسه سينتون شكسته كه من تو فتو شاپ واستون درستش كردم.

به بسیجیه ميگن از چه گلي خوشت مياد…ميگه اقاقيا…ميگن هميني رو كه گفتي بنويس….ميگه غلط كردم رز