عابر بانک

عابر بانک

ﺭﻓﺘﻢ ﺍﺯ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ ﭘﻮﻝ بگیرم میگه : ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ نیست . . . !

ﺑﻌﺪ مینویسه ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ دیگری ﺩﺍﺭید؟ …!

میگم ﺁﺭﻩ۴ ﺗﺎ ﺟﻮﮎ ﺑﮕﻮ ﺑﺨﻨﺪیم 🙂

یه روز یه 200تومنی پیدامیکنم میدمش به گدا!

گدائه میگه یه وق لازمت نباشه!!