مترو

مترو

دختره به فروشنده میگفت 3تا مغازه بالایی همین کفشو 30تومن ارزونتر میده، یارو زنگ زد به 3تا مغازه بالایی گفت ممد تو باز داف دیدی خراب کردی تو قیمتا :

پدر عروس:آقای داماد چه کاره ان؟

مادر داماد:هولدرن

پدر عروس:هولدرن چه صنفیه؟

مادر داماد:جلوی در مترو وا میسته مردمو هل میده ت