هوای سرد

هوای سرد

به بسیجیه میگن تو شهر شما چند ماه از سال سرده ؟

میگه : 14 ماه!

میگن : یه سال که 12 ماه بیشتر نیست!

میگه : آخه تا 2 ماه بعد از فروردین هم تو شهر ما سرده!