انیمیشن سیاسی و طنز فینیتو – این قسمت واردات اسب در سال حمایت از کالاهای داخلی