موشکاف ۲۴ فروردین تیغ دو لبه رو بپا که داره میاد برای گردن عظما و کل نظام!

✳⭕?موشکاف ۲۴ فروردین

?موشکاف: سلام! رنگ از رخسار کارگزاران نظام طوری پریده که هر چی آب قند بهشون میدی بازم حال نمیان. هاهاهاها. حالشون روز به روز برتر میشه. آخه یکی دو تا هم نیستنکه، همچی قطار شدن که بیا و ببین.

روزنامه حکومتی ابتکار ۲۲ فروردین

مدار سقوط به سمت بی اعتمادی

اشتباه استراتژیک طیف اصلاح طلب در این برهه حساس از جامعه ای که به شدت عصبانی و نا‌امید، تحولات اقتصادی کشور را دنبال می کند، در میان مدت و بلند مدت اثرات منفی خود را بر طیف سردرگم این روزهای اصلاح‌طلبان خواهد گذاشت.

شرایط امروز جامعه مانند یک تیغ دو لبه است که اگر از فرصت اعتماد سازی استفاده نشود می‌تواند یک بحران تمام عیار برای جامعه ایران رقم بزند.

ناامیدی مطلق منجر به هم ریختگی جامعه خواهد شد و هیچ آبی نمی تواند این دل‌مردگی را در مردم دوباره زنده کند.

?موشکاف: هاهاهاها. تیغ دو لبه رو بپا که داره میاد برای گردن عظما و کل نظام!‌هاهاهاها. بعله. ناامیدی مطلق از نظام و امید به تغییر نظام. منظور از دل مردگی هم دل زنده شدة جوونا با عزم براندازیه هاهاهاها. عظما هم از همین می ترسه.

خبر گزاری حکومتی ایلنا ۲۲ فروردین: عبدالله ناصری

واقعیت این است که از اول تشکیل دولت چنین شرایط اقتصادی‌ پیش‌بینی می‌شد به طوری که تمام کارشناسان اقتصادی وضعیت نابسامان کشور را در سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی کردند و اثرات آن هم در جامعه دیده می‌شد. درواقع عدم وجود برنامه شفاف اقتصادی باعث شد وضعیت کشور به این شکل اسف‌بار دربیاید.نمونه تبعات بحران‌های اقتصادی را در ۷ دی ماه با ناآرامی مردم و اعتراضات گسترده آنها دیدیم.یکی از دیگر عوامل قرار گرفتن کشور در شرایط فعلی، عدم دغدغه‌مندی برخی از دولتمردان و نمایندگان است.روحانی برنامه شفافی برای رفع بحران‌های اقتصادی ندارد.

?موشکاف: هاهاهاها. کی گفت برنامه ندارن؟! دارن. خوبشم دارن. افزایش انفجاری نرخ ارز، گسترش پرشتاب بیکاری، ارتقای خط فقر به بالای 4میلیون تومن خب کدوم دولت می تونه این همه پیشروی رو با این سرعت عملی کنه. هاهاهاها. برنامه از این بهتر. هاهاهاها.

روزنامه حکومتی جهان صنعت ۲۲ فروردین

بحران در نظم ناشی از حاکمیت دوگانه

اکنون مساله حاکمیت دوگانه که گاه در قالب مفهوم دولت در سایه ابراز می‌شود به جاهای باریکی کشیده شده است. باور به سازوکارهای دموکراتیک کمتر شده و گروه‌ها آشکارا در کار کنار زدن فیزیکی رقیب هستند. در مورد بسیاری از مسایل همچون اعتراضات دی‌ماه و مساله ارز، از دست‌های دولت پنهان سخن گفته می‌شود؛ فعالیت‌هایی که روز‌به‌روز جنبه عینی‌تری به خود می‌گیرند

موشکاف: هاهاهاها. باندای نظام تو فکر کنار زدن همدیگه ان، بچه های قیام هم تو فکر کنار زدن هر دو باند. هاهاهاها. آخه براندازن. هاهاهاها.

?موشکاف: بعله. تو این چن روزه عظما هر چی زد که نظامشو جمع و جور کنه نتونست. با سرکردگان نظامیش دورهمی گذاشت، با سران نظامش گپ زد اما هیچی به هیچی. هاهاهاها. تازه رئیس جمهور قبلیشم شاخ شده واسش. هاهاهاها. اقتدار نظامو می بینین؟!‌هاهاهاها. رنگ پریدگی عظما و کارگزاران هم بخاطر همینه. هاهاهاها. فعلا خدانگهدار. ✳⭕?