کتمان نمی‌کنم.

وقتی در تنهایی، تنهایی را نگاه می‌بندم

کودکان ساده‌ی چشمانم

واژگان صراحت عریانند

و تنها دارایی جیب‌های خالی من

اشکهای ناسروده‌ی تنهایی‌ست