احمدی‌نژاد و همپالکی‌هایش

احمدی‌نژاد و همپالکی‌هایش

هرچه زمان می‌گذرد تقابل احمدی‌نژاد با خامنه‌ای و رویارویی او با باند غالب در پوش نامه‌نگاریها و افشاگریها ابعاد جدید‌تر و پیچیده‌تری به خود می‌گیرد.

پیچید‌گی بحران در این است که به گفته پاسدار حسین دهقان، وزیر دفاع سابق رژیم، احمدی‌نژاد برای حاکمیت آخوندی مانند «درب مسجد است، نه می‌شود کند و نه می‌شود سوزاند».

با مواضعی هم که او در زمینه فاش کردن فساد و اقدامات سرکوبگرانه باند حاکم و انتشار نامه‌های متعدد به خامنه‌ای و… اتخاذ کرده، نشان داده است که در شرایط کنونی و به‌ویژه پس از قیام دیماه ۹۶ که خامنه‌ای در وضعیت به‌غایت ضعیفی قرار گرفته، در برابر حملات متقابل آنها میدان را خالی نمی‌کند.

البته شخص خامنه‌ای هم‌چنان در واکنش به او ساکت است و موضعگیری و حرف در برابر حملات احمدی‌نژاد را به مهره‌های دست‌چندم خود و همکاران سابق احمدی‌نژاد واگذار کرده و به این صورت ضعف و دست‌بستگیخود را به نمایش گذاشته است.

در چنین وضعیتی است که طی هفته‌های اخیر در جنگ قدرت موضع او علیه هر سه قوه نظام تهاجمی‌تر شده است.

نمود بارز عجز و سردرگمی خامنه‌ای و باندش در رابطه با او سخنان آخوند غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه است که با پوش مصلحت‌گرایی به این امر اذعان می‌کند: «من در کمتر پرونده‌‌یی بوده است که گفته باشم رسیدگی آن به مصلحت نیست، در مورد پرونده احمدی‌نژاد نیز این را گفتم که در تأخیر برخورد با شخص ایشان -نه اطرافیان- حکمتی وجود دارد. تنها موردی که در طول این چند سال اخیر چنین چیزی گفته‌ام، همین مورد بوده است».

در همین رابطه است که فغان عناصر باند خامنه‌ای از جمله عناصر دولتهایش هم در آمده و به او هشدار می‌دهند.

کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت اول احمدی‌نژاد می‌گوید: «در شرایطی که بی‌تدبیری اقتصادی برخاسته از عدم‌اطاعت از اوامر رهبری و درک شرایط جنگ اقتصادی گریبان کشور را گرفته، شخصیت محوری و طرح حاشیه‌ها چه جایی دارد؟ آیا توهمات اجازه می‌دهد تحلیل درستی از جهان داشته باشیم؟

آیا این بست‌نشینی‌ها به حفظ کیان نظام کمک می‌کند یا دشمنان ما را متوهم می‌نماید؟ توهم‌هایی که آثارش را در گفتار و نوشتار فرعونهای زمان می‌بینیم. باید بدانیم حتی اگر خود را محق هم بدانیم و اگر مؤمنیمنمی‌توانیم به هر کاری دست بزنیم». (خبرگزاری تسنیم ۲۴فروردین ۹۷)

علی یوسف‌پور سرپرست وزارت رفاه دولت او هم می‌گوید: «افراد چاپلوس و منحرف احمدی‌نژاد را به کج‌راههبردند… از اواخر دولت اول یک حس غرور و خودبزرگ‌بینی به وی دست داد و یک عده افراد چاپلوس، متملق و منحرف دور احمدی‌نژاد را گرفتند و او را به کج‌راهه بردند». (خبرگزاری تسنیم ۲۴فروردین ۹۷)

در رابطه با ضرر و زیانی که از بابت حمایت باند خامنه‌ای از احمدی‌نژاد بر رژیم وارد شده آخوند امان‌الله دهقان فرد دیپلومات سابق رژیم می‌‌گوید: «همه ما به‌نوعی در گذشته به‌دلیل حمایت از وی متضرر شدیم. وی و اطرافیانش امروز وارد خطوط قرمز نظام و ولایت شده‌اند و بیش‌ترین حملات وی در حال حاضر متوجه اصول بنیادین نظام گردیده… این‌که نوک حملات به‌طرف رهبری نظام نشانه‌گیری شود قابل‌اغماض نیست. این سرنوشت مشترک تمام کسانی است که از ولایت فاصله گرفته‌اند». (خبرگزاری حکومتی دانشجو ۲۳فروردین ۹۷)

 آخوند عبدالعلی گواهی از باند خامنه‌ای نیز به احمدی‌نژاد و عناصر وابسته به او در زمینه بست‌نشینی درامامزاده صالح هشدار می‌دهد: «تا امروز تحمل کرده‌ایم ولی از این به بعد تحمل نخواهیم کرد و این‌طور افراد را راه نمی‌دهیم تا امنیت و آرامش زائران تأمین شود… کسی که ۸سال مسئول بوده باید پاسخگو باشد. این‌که بیاید چنین رفتاری را انجام دهد نامطلوب است…». (خبرگزاری فارس ۲۴فروردین ۹۷)

قد علم کردن احمدی‌نژاد در برابر خامنه‌ای نمود بارزی از تابوشکستگی علی خامنه‌ای است که اکنون رئیس‌جمهور محبوب او در جنگ و دعوای قدرت این چنین رو در روی وی بر سر و روی وی چنگ می‌کشد در حالی‌که  هم‌چنان رژیم ولایت برای مقابله با شاخ و شانه کشیدنهای وی در بن‌بست قرار دارد.

 تاجایی که آخوند اژه‌ای که در برخورد با هیچ‌یک از عناصر سرکش حاکمیت هیج مصلحتی را رعایت نمی‌کند در رابطه با او مصلحت‌گرا می‌شود و رسانه‌ها ومهره‌های باند خامنه‌ای نیز ادعا می‌کنند که در برخورد با او می‌بایست صبر پیشه کرد.

واقعیت این است که این نیز بحرانی است که رژیم و ولی‌فقیهش توان مهار آن را ندارند.