ترانه طنز دلار – بعد از وعده های روحانی و بالا رفتن قیمت دلار