کارگران و کشاورزان بر علیه ظلم متحد شوید

اتحاد کارگران
در آستانه روز جهانی کارگر و در زمانی‌که کارگران مظلوم میهن به صف بیکاران و تهی‌دستان پیوسته و هم‌چنان تحت فشار و تبعیض و سرکوب هستند، می‌بینیم که یکی از فاسدترین مهرهای نظام به نام سعید مرتضوی فراری داده می‌شود.

این دزد بزرگ یکی از نورچشمی‌های خامنه‌ای است که در کارنامه‌اش غیر از جنایتهای معروفی که در کهریزک داشت پرونده قطوری در سرقت اموال کارگران در سازمان تأمین اجتماعی دارد.

میلیاردها تومان دزدی و رشوه و غارتی که ثمره دسترنج صدها هزار کارگر و بازنشسته و اخراجی که با بخش اندکی از سرمایه‌های غارت‌شده می‌توانستند به حیاتشان ادامه دهند و امروز در صف گرسنگان و بیکاران نباشند.

کشاورزان زحمتکش و کارگران و سایر مزدبگیرانی که به‌خاطر غارت اموالشان توسط مرتضوی و سایر زالوصفتان حاکم به نان شبشان هم محتاج گشته‌اند می‌توانند با اتحاد و اتفاقشان اموال به یغما رفته را باز یابند و اجازه ندهند مفسدان بزرگ اقتصادی در حاکمیت این‌گونه با جان و مال و حیاتشان بازی کنند.

نظامی که با دزدی و غارت زنده است هرگز نمی‌تواند و نمی‌خواهد حق کارگران و کشاورزان میهن را از غارتگرانی مانند مرتضوی و لاریجانی و سلیمانی و… باز‌پس بگیرد و هیچ راهی نیست جز پیوند و اتحاد کارگران و کشاورزان و همه زحمتکشان میهن که کارد به استخوانشان رسیده و دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.

قاسم – شیراز

مسئوليت محتوای اين مطلب بر عهده نويسنده است و سايت پیک شادی الزاماً آن را تأييد نمی‌کند