طنز زندگی در روزگار ولایت فقیه

طنز زندگی در روزگار ولایت فقیه

درتهران همه چیز زیرزمینی شده !!!

اول موزیک زیرزمینی شد ! !

بعدش فیلم سازی اعتراضی زیرزمینی شد ! !

بعدش جشن ها و پارتی های خصوصی زیرزمینی شد!

اخیرا هم یک رشته رستوران های زنجیره ای

بصورت زیرزمینی برای مشتریان مخصوص و آشنا

فعال شده که همه نوع غذا همراه با همه نوع نوشیدنی

از جمله شامپاین، ودکا، کنیاک، آبجو سرو میشود

اینطور که داره پیش میره

به زودی همه چیز در ایران زیرزمینی میشه

 و کلا مردم کوچ میکنند زیر زمین!

روی زمین فقط‌

 مسجدها، حسینیه ها، مرده شور خونه ها باقی میمونن!!!

 مردم برای زندگی میرن زیر زمین

 و برای مردن میان روی زمین