گسترش دامنه دعوای برجام به تلگرام،‌ سوریه و موشک

بن‌بست برجام

دعوای برجام در نظام با نزدیک شدن مهلت دولت آمریکا برای تعیین‌تکلیف برجام و بر باد رفتن بسیاری از امتیازاتی که در اثر سیاست مماشات به حاکمیت آخوندی داده شد بالا گرفته است. هم‌چنین وارد شدن فشارهای بیشتر جامعه جهانی بر رژیم به‌خاطر پروژه موشکی و دخالتهای جنگ‌افروزانه منطقه‌یی باعث هراس سران، رسانه‌ها و مهر‌ه‌های هر دو باند شده است،‌ کشمکشهای هر دو باند را شدت داده است.

شدت‌گرفتن دعوای برجام بین دو باند حکومتی

عناصر باند خامنه‌ای نسبت به دولت روحانی در فغان هستند که چرا در جریان زهرخوران برجام «در هسته‌یی بتن ریختند»، چرا این دولت با قبول برجام «راه بی‌فرجامی» را رفت و…

در چنین فضایی است که عناصر این باند به بهانه ضربه‌یی که حکومت آخوندی و دولت آخوند حسن روحانی از برجام خورده‌‌اند، و به بهانه نزدیک‌شدن ضرب‌الاجل آمریکا، فرصت را مناسب دانسته و فراتر از  دعوای برجام سایرسیاستهای دولت آخوند حسن روحانی را زیر ضرب گرفته‌اند. از جمله سیاستهای او در زمینه تلگرام و این‌که دولت روحانی بیشترین وعده‌ها را داده و دستانش تهی است، دولت روحانی دولتی است که با سوء‌تدبیر و سوء‌مدیریت هزینه‌های کلانی برای حاکمیت به‌بار آورده است و سایر سیاستهای این دولت ورشکسته.

رحیم پور ازغدی، از باند خامنه‌ای، با اشاره به ضررهای کلانی که حکومت آخوندی از بابت «بتن‌ریزی در تأسیساتهسته‌‌یی» خورده است به دولت روحانی حمله می‌کند زیرا «بحث خروج(رژیم) از منطقه مطرح است» و با این‌که هیچ جایی از تأسیسات هسته‌یی نیست که در آن بتن نریخته‌ باشند، اما «این آقایان می‌خواهند سوریه و موشکها را به امید سراب و دروغ به دشمن تحویل دهند. همان‌طور که انرژی هسته‌یی که حق مسلم ما بود را دادند بی آن‌که دیوار‌های تحریم ترک بخورد».(خبرگزاری حکومتی دانشجو ۱۵اردیبهشت ۹۷)

محمد ابراهیم رضایی، عضو مجلس ارتجاع نیز مسئولان روحانی را به‌خاطر رفتن راه بی‌فرجام برجام زیر ضرب گرفته و به «مسئولان کشور» هشدار می‌دهد که باید بدانند «راه برجام راه بی‌فرجامی است».

این عضو مجلس ارتجاع هم‌چنین به «مسئولان کشور» توصیه می‌کند «آن‌چه را که باعث آسیب‌پذیری ما شده و دشمن به آن طمع می‌کند را مدنظر قرار دهند».(خبرگزاری مجلس رژیم ۱۵اردیبهشت ۹۷)

علیرضا زاکانی، عضو سابق مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای نیز با طرح چند سوال هم سیاست دولت روحانی در زمینه برجام و هم سیاست او در رابطه با تلگرام را زیر علامت سؤال برده است: «آقای روحانی با فیلترینگ تلگرام مخالفت کردند و دانستن را حق مردم خواندند. راستی چرا مشروح مذاکرات برجام محرمانه است و مسئولان کشور هنوز از آن بی‌خبرند؟ چرا تفاهم ظریف با کری و صالحی با مونیز محرمانه بود و هست؟ چرا نقش آقای حسین فریدون در مذاکرات برجام، بر همه پوشیده است؟».(خبرگزاری فارس ۱۵اردیبهشت ۹۷)

 روزنامه حکومتی قانون ۱۵اردیبهشت ۹۷ وعده‌های روحانی را به‌سخره گرفته و با دادن عنوان «ارباب وعده‌ها» به شیخ حسن روحانی عاقبت راهی را که دولت و اعضای آن در پیش گرفته‌اند عاقبت «خوشی» نمی‌داند، زیرا در اثر این سیاست‌های ناخوشایند باید «‌منتظر یک رخداد ناخوشایند بود».

این رسانه باند خامنه‌ای در ادامه هم به نفرت مردم نسبت به این دولت تحت عنوان «سرخوردگی و سرافکندگی مردم» و هم به پوچ بودن وعده‌های روحانی و دولتش اذعان می‌کند که روحانی «امروز دستانش تهی است» و حسن روحانی به جای پاسخگویی به این مشکلات «ژست دلواپس گرفته» است.

دعوای برجام نمودی از بن‌بست نظام

مصائب و مشکلاتی که از قول مهره‌های باند خامنه‌ای به آنها اشاره شد و هم‌چنین جنگ دو باند بر سر شکست برجام، شکست دولت روحانی و به تبع آن شکست تمامیت حاکمیت آخوندی و… ناشی از واقعیت بن‌بستی است که در آن گرفتار شده است.

بن‌بست هم در این است که دولت روحانی و رژیم هیچ راه‌حل و هیچ تدبیری برای حل مشکلات و معضلات ندارند. از جمله بن‌بست در زمینه برجام، بن‌بست در زمینه سیاست منطقه‌یی و موشکی است که در این رابطه دولت روحانی و به تبع آن نظام آخوندی نه راه پیش دارند و نه راه پس. یعنی نه می‌توانند امتیاز بدهند و کوتاه بیایند که اگر چنین کنند به‌گفته خامنه‌ای باید راه «تنازل بی‌پایان»‌ را طی کنند و نه می‌‌توانند به تقابل با جامعه جهانی بپردازند که در این صورت باید منتظر بازگشت تحریمها و پیامدهای شدیدتر از قبل آن باشند.

در زمینه‌های دیگری هم که باند خامنه‌ای، روحانی و دولتش را زیر ضرب می‌گیرند وضعیت به همین منوال است یعنی این‌که هم دولت روحانی و هم نظام در بن‌بست قرار دارند. مثلاً در زمینه پاسخگویی به مطالبات مردم و جلوگیری از خیزش و قیامی دیگر نیز رژیم توان پاسخگویی به هیچ‌یک از خواسته‌های اولیه مردم را ندارد. از طرف دیگر در اثر قیام مردم در دیماه ۹۶ و گسترش اعتراضات بعد از آن تیغ سرکوب هم کند شده و ماشین سرکوب رژیم قادر به مهار جو انفجاری جامعه نیست.

این است علت تمامی ناتوانی‌های نظام و دولت روحانی و این است علت رشد فزاینده تضادهای درونی از جمله بالا گرفتن دعوای برجام در آستانه ضرب‌الاجل آمریکا.