باریدن از ناگهان

از کتاب «باریدن از ناگهان»

خصم در كشور جم باز برافراشت علم

رفت بر باد زندانى ما كشور  جم

نه درو يادی از شادی و از آزادی

نه درو نامى از بخشش و از جود و كرم

اين همان ملك بود كز پى تعظيمش

پشت شاهان و زبردستان همواره بخم

ليك بر باد شد آن كشور و امروز درو

مرد آزاد نيارد زد ز آزادی دم

✍به همین سادگی !

به زمانی که

            پا در راه

                        نهاده­‌یی

تا

دلت از جای کنده شود

نیازی به بدرقه­ی دیدگان اشک آلود

                                                نیست

و کرشمه­ی انگشتان ظریفی که

                                    شوخگینانه

بخار از شیشه­ی پنجره

                        به سویی

                                    می­زنند

تا مه،

            به بخار چشم­های عاشق

                                    از هم بشکافد

به همان سادگی

که کلاغ سالخورده

با نخستین سوت قطار

سقف واگن متروک را

                        ترک می­گوید

دل،

            دیگر

                        در جای خود نیست

به همین سادگی!

#حسین_منزوی