تو مترو

.

تو مترو

تو مترو بشینی و تو اس ام اس بنویسی ((ساندیس منو بده ))

هر که ببینه می فهمه که طرف بسیجیه ! …

جمعی از بسیجیان، چنان کن سرانجام کار، تو خشنود باشی و ما انبار ساندیس بدست بیاوریم !

.