خروج آمریکا از برجام و چشم‌انداز بحرانهای اقتصادی رژیم

سخن روز

اعلام خروج آمریکا از برجام و دستور ترامپ مبنی بر اعمال تحریمهای شدیدتر علیه رژیم ایران، ولوله‌یی در رژیم ایجاد کرده به‌نحوی که تقریباً همه مهره‌ها و رسانه‌های رژیم در این باره صحبت و اظهارنظر کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار می‌دهند. البته در این میان هم روحانی و هم بیانیه‌یی که دولت وی صادر کرد، روی اروپا به‌عنوان جایگزین آمریکا صحبت می‌کنند و حتی مدعی‌اند که خوب شد آمریکا که مزاحم بود از برجام خارج شد.

نقش اروپا در بی‌اثر کردن تحریمهای آمریکا

تقریباً تمامی ناظران و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی دنیا و حتی در داخل رژیم، اذعان می‌کنند که تحریمهای آمریکا فشارهای خرد‌کننده‌یی به رژیم وارد می‌کند. به این معنی که بر اثر اعمال مجدد تحریمهای نفتی بنا بر گفته کارشناسان، در مرحله اول ۴۰۰ تا ۵۰۰هزار بشکه از صادرات رژیم کم می‌شود و پس از آن کشورها موظفند در هر ۶ماه، با یک شیب کاهش ۲۰درصدی، مرتباً واردات نفت خود از رژیم را کاهش دهند به‌طوری که در ۱۸ماه، یک میلیون بشکه از صادرات رژیم کم می‌شود.

ضمن این‌که هرقدر هم که رژیم نفت صادر کند، به‌خاطر تحریمهای بانکی و تحریم بانک مرکزی قادر به وصول پول آنها نیست.

علاوه بر اینها با توجه به تحریمهای شرکتهای بیمه، نفتکشها برای انتقال نفت ایران اقدام نمی‌کنند.

البته رژیم در موضع‌گیری‌های خودش تلاش می‌کند این توهم را ایجاد کند که چون اروپا در برجام مانده است، امکان خنثی‌سازی تحریمهای آمریکا وجود دارد.

اما واقعیت این است که حتی اگر دولتهای اروپایی در کنار رژیم قرار بگیرند که بسیار بعید است، اما شرکتهای اروپایی از ترس مجازات آمریکا از آنها تبعیت نخواهند کرد زیرا تجربه محکومیت به پرداخت جریمه‌های سنگین به‌دلیل نقض تحریمها را فراموش نمی‌کنند.

مضافا این‌که اروپا بیش از آمریکا نگران پروژه موشکی و دخالتهای منطقه‌یی و تروریستی نظام آخوندی است و به همین دلیل ۳شرط اصلی روی میز رژیم گذاشته و تأکید کرده که هر گونه توافق جدید باید محدودیت بر برنامه موشکی، دست برداشتن رژیم از تروریسم و محدودیتهای بیشتر بر برنامه اتمی رژیم ایران را دربرگیرد.

طبعا تحریمهای آمریکا، کمپانی‌های اروپایی را مجبور خواهد کرد که بین رابطه اقتصادی و سرمایه‌گذاری با رژیم ایران و آمریکا، یکی را انتخاب کنند. پرواضح است که آنها کدام را انتخاب خواهند کرد. بنابراین نگه‌داشتن برجام با کشورهای اروپایی در درازمدت امکان‌پذیر نیست و روشن است که این وضعیت به‌سرعت در صحنه سیاسی به‌صورت تشدید انزوای منطقه‌یی و بین‌المللی رژیم، بارز می‌شود.

خروج آمریکا از برجام و قیام مردم ایران

انزوای بین‌المللی رژیم آخوندی یکی از ۳عاملی است که شرایط را برای استمرار قیام مردم ایران فراهم می‌کند.مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران روز شنبه ۲۱بهمن ۹۶ به‌مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی در ۲۲بهمن ۵۷ و قیام مردم ایران در دیماه ۹۶ طی سخنانی در جلسه «قیام مردم ایران، خیزش جوانان برای سرنگونی رژیم» این ۳عامل را این‌گونه تشریح کرد: «۳عامل اساسی در ایجاد قیامها نقش داشته است. همین ۳عامل نیز ظرفیت ادامه آن را فراهم کرده است: یکی نارضایتی‌های متراکم و انفجاری، دوم تغییر اوضاع بین‌المللی به زیان رژیم و یک ائتلاف منطقه‌یی علیه دخالتهای بنیادگرایانه و جنگ‌افروزانه رژیم و سومین عنصر تعیین‌کننده، حضور مجاهدین و مقاومت ایران و نقش رهبری‌کننده آن است». مریم رجوی در تشریح تغییر اوضاع بین‌المللی به زیان رژیم گفت:‌ «خامنه‌ای همیشه و به‌خصوص در ۱۶سال گذشته از سیاست دولتهای آمریکا، بیشترین سودها را برده است. اگر دولتهای گذشته آمریکا بارها برای خامنه‌ای و رژیم آخوندی راه باز نمی‌کردند، یا سکوت نمی‌کردند، او نمی‌توانست در عراق و سوریه به چنین دخالتهای ویرانگری دست بزند؛ و نمی‌توانست از امتیاز خلع‌سالح، محاصره و بمباران مجاهدین و ارتش آزادی برخوردار شود. اما امروز دیگر خامنه‌ای پشتوانه مماشات آمریکا را از دست داده است. بنابراین برخالف گذشته، اراده ملت ایران برای خیزش و تهاجم علیه رژیم با مانع بین‌المللی مواجه نیست».

اکنون به‌دنبال تحولاتی که یک بار دیگر انزوای بین‌المللی رژیم آخوندی را تشدید کرده است و شرایط جهانی را برای پیشرفت قیام مردم ایران هموارتر کرده است،‌ حرکتها و خیزشهای اجتماعی نیرو و انگیزه بیشتری خواهند گرفت و فضای جامعه انفجاری‌تر خواهد شد. این همان چیزی است که وحشت اصلی رژیم آخوندی است.