به همین سادگی

به همین سادگی !

به زمانی که

            پا در راه

                        نهاده­‌یی

تا

دلت از جای کنده شود

نیازی به بدرقه­ی دیدگان اشک آلود

                                                نیست

و کرشمه­ی انگشتان ظریفی که

                                    شوخگینانه

بخار از شیشه­ی پنجره

                        به سویی

                                    می­زنند

تا مه،

            به بخار چشم­های عاشق

                                    از هم بشکافد

به همان سادگی

که کلاغ سالخورده

با نخستین سوت قطار

سقف واگن متروک را

                        ترک می­گوید

دل،

            دیگر

                        در جای خود نیست

به همین سادگی!

#حسین_منزوی