بسیجی

.

بسیجی..

.و ۱۳یا۱۲ سالم بود میخواستم خودکشی کنم

هرچی قرص تو خونه بود خوردم… سرماخوردگیم خوب شد!!

واسه باغمون سگ خریدیم بستیم که دزد نیاد

سگو دزدیدن