«سردرگمی و تشویش و تفرقه» فضای حاکم بر رژیم

سردرگمی و تشویش و تفرقه

جواد ظریف به بروکسل رفت تا اروپایی‌ها را تشویق کند بین رژیم و تحریمهای آمریکا حایل باشد. این سفر بدون نتیجه پایان یافت و از آنچه رسانه‌های خبری منشتر کردند به‌نظر می‌رسد که اروپاییان آب پاکی را روی دست رژیم ریخته‌اند و به ظریف فهمانده‌اند که تا هنگامی که رژیم به شروط اروپا مبنی بر ترمیم برجام، دست کشیدن از برنامه موشکی و توقف دخالتهای منطقه‌یی تن ندهد،‌ هیچ کمکی از دست اروپا ساخته نیست.

در این میان آنچه که جلب توجه می‌کرد این مذاکرات نبود که بن‌بست آن پیشاپیش مشخص بود بلکه تشویش و هراسی بود که از دو سو بر رژیم آخوندی سایه افکنده و جنگ و دعواها را شدت داده بود. یعنی هراس از انزوای بین‌المللی رژیم از یک سو و وحشت از وضعیت انفجاری جامعه!

باند خامنه‌ای و به‌خصوص دلواپسان فریاد وحشت می‌کشیدند که دوباره ظریف دست‌اندرکار یک وادادگی و امتیازدهی کلان به اروپایی‌ها و در واقع به آمریکاست است.

متقابلاً باند روحانی هم مطرح می‌کرد در حالی که ما در سخت‌ترین شرایط هستیم و در تشویش و تب و تاب یک مذاکره حساس با غربی‌ها هستیم، دوباره باند رقیب از پشت خنجر می‌زند، سیاه‌نمایی می‌کند و یأس و ناامیدی می‌پراکند.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، به باند مقابل نهیب می‌زند «دولت را وادار نکنید برخی مسائل را بیان کند». او به‌طور مشخص از ایادی باند خامنه‌ای که چوب لای چرخ آویختن دولت روحانی به دامان اروپا می‌گذاشتند اشاره کرد و هشدار داد با توجه به خروج آمریکا از برجام و «وضع مجدد تحریم‌ها ممکن است سختی‌هایی در کشور ایجاد شود. و ما خود را باید برای هر شرایطی آماده کنیم و دیگر وقتی نداریم از یک‌سو با دشمنان برخورد کنیم و از سویی به دوستان خود نگاه داشته باشیم تا از پشت به ما خنجر نزنند».(خبرگزاری ایسنا ۲۵اردیبهشت ۹۷)

آخوند محمدتقی رهبر، عضو سابق مجلس ارتجاع نیز هشدار داد: «‌اکنون زمان بزرگ کردن عقده‌های سیاسی نیست. موضع‌گیریها درباره برجام به‌نحوی نباشد که دشمنان شاد شوند. صبر مردم باعث نشود فکر کنیم نمی‌فهمند یا مطالبه ندارند».(خبرگزاری مجلس رژیم ۲۵اردیبهشت ۹۷)

و…

مهرههای حکومتی در این جنگ باندی پنهان نمی‌کردند که آنچه مایه نگرانی آنها شده،‌ شرایط انفجاری جامعه و به‌قول بعضی از‌ آنها ناامید شدن مردم از نظام است.

آخوند مصطفی داریتی، از باند موسوم به اصلاح‌طلبان، به باند خامنه‌ای هشدار داد: «نا امید شدن مردم به نفع این جناح و آن جناح نیست. تصور نکنیم وقتی مردم ناامید شوند فقط از یک جریان سیاسی ناامید می‌شوند. مردم اگر ناامید شوند از کل حاکمیت ناامید می‌شوند». این آخوند «‌سال ۹۷ را سال سنگین و سختی برایجمهوری‌ اسلامی‌» توصیف کرد.(سایت بهار۲۴اردیبهشت ۹۷)

آخوند فاضل میبدی، از باند روحانی هم به باندها هشدار داد که نباید دولت آخوند حسن روحانی را تضعیف کنند زیرا «این رویکرد نهادهای حاکمیتی تاثیر بسیار بدی بر آحاد جامعه می‌گذارد».

آخوند میبدی ضمن اشاره به قیام دیماه سال ۹۶ و درس سخت و درعین‌حال تلخی که این قیام برای حاکمیت داشت، به مهره‌های باند خامنه‌ای گوشزد کرد این درس تلخ «ممکن است تداوم یابد» و آنها را از تجربه کردن مجدد «قصه دیماه سال گذشته»‌ که «بسیار تلخ بود» برحذر داشت.(روزنامه ابتکار ۲۵اردیبهشت ۹۷)

اسحاق جهانگیری، معاون آخوند حسن روحانی، به باند رقیب گفت: «امروز در شرایط جدیدی قرار گرفته‌ایم» و نباید بر سیاق سابق مشکلات را «بزرگنمایی» کرد.

او در وحشت از استفاده مردم از شرایط موقعیت ضعیف نظام، به مهره‌های باند مقابل توصیه می‌کند نباید هنگام طرح مشکلات «وضعیت مردم را بسیار بد عنوان کنند» و باید «یکصدایی در مقابل دشمنان را به نمایش بگذارند».(سایت خبرآنلاین ۲۵اردیبهشت ۹۷)

آن‌چنان که از اظهارات آن ۲آخوند(درایتی و فاضل میبدی) و اظهارات اسحاق جهانگیری برمی‌‌آید، این واقعیت است که آنچه از هر موضوع دیگری برای رژیم خطرناکتر است، شرایط انفجاری جامعه، گسترش اعتراضات اجتماعی و آمادگی مردم برای خیزش در هر مکان، در هر زمان و در هر شرایطی در جای‌جای ایران است.

به همین دلیل هم هست که آنها این چنین از خروش و خیزش مردم هراسان هستند و به باندهای حاکم نیز نهیب می‌زنند که با اعمال و رویکردشان ممکن است کار از کار بگذرد و کار به دست نظام داده شود.

آنها به‌خوبی به این واقعیت پی برده‌اند که مطالبات مردم بی‌انتها و صبر آنها در حال سرریزشدن است و ممکن است به خیزش و قیامی‌ دیگر تبدیل شود که در این صورت نه از تمامیت حکومت آخوندی نشانی باقی خواهد ماند و نه از باندهای درونی‌ آن.