طنز خنده دار و جنجالی گفتگو با صالحی بعد از برجام – ترامپ – خامنه ای – روحانی