تاثیر اعتصابات سراسری در تضعیف حکومت آخوندی و پیشرفت قیام

اعتصابات سراسری و تضعیف حکومت آخوندی

اعتصابات سراسری یکی از شیوه‌های شناخته شده و تاثیرگذار اعتراض است.

حرکت اعتراضی که طی آن بخش عمده‌‌یی از اقشار و یا قشر خاص در یک شهر و یا یک منطقه یا کشور دست به اعتصاب و توقف کار می‌زنند.

اعتصابات سراسری تاثیر‌گذار در جهان

از نمونه‌های اعتصاب‌های سراسری تاثیر‌گذار می‌شود به اعتصاب کارگران بلژیک در سال ۱۹۶۰ اشاره کرد، که بزرگترین اعتصاب قرن نام گرفت.

این اعتصاب نقش جدی در رایکالیزه شدن و عمق‌گرفتن اعتراضات کارگری داشت.

همچنین اعتصابات سراسری سال ۱۹۱۷روسیه بود که راه را برای انقلاب اکتبر باز کرد.

اعتصابات سراسری تاثیر‌گذار در انقلاب ضدسلطنتی

در انقلاب ضدسلطنتی سال ۵۷هم سلسله اعتصابهایی بود که بعد از تظاهرات۱۷ شهریور و جمعه خونین به راه افتاد و به انقلاب ختم شد، اعتصاب‌هایی که رگهای حیاتی حکومت را قطع کرد.

۵مهر اعتصاب هزاران نفتگر در جنوب ایران.

۹مهر اعتصاب کارگران، کارکنان و متخصصان فنی شرکت ملی نفت ایران، پست وتلگراف، بانک ملی، سازمان آب، شرکتهای بیمه و…

۱۵مهر اعتصاب معلمان، دانشجویان، کارکنان هواپیمایی ملی، بیمارستانهای دولتی و رادیو تلویزیون.

۱۹مهر اعتصاب روزنامه‌نگاران

۲۱مهر پایان اعتصاب مطبوعات و اعلامیه دولت مبنی بر رعایت حق آزادی مطبوعات و تضمین امنیت حرفه‌یی کارکنان آن.

۲۲مهر اعتصاب پالایشگاه آبادان.

۲۵مهر اعتصاب نفتگران جزیره خارک، اهواز، آغاجاری، گچساران و مسجد سلیمان.

۶آبان تحصن بزرگ هیأت علمی دانشگاه به مدت یک هفته، هفته همبستگی ملی و…

اعتصابات سراسری تأٍثیر گذار بازار در شهرهایی از ایران

این روزها هم شاهد اعتصاب بازار در ایران هستیم، اعتصابی که از بازار بانه شروع شد و به سایر بازارهای شهرهای کردستان و سایر استانها مانند تهران، کرمان، مازندران و هرمزگان گسترش پیدا کرد.

این حرکتهای اعتراضی می‌تواند باعث فشار مضاعف روی حکومت وارفته آخوندها بشود.

اعتصابات سراسری حکومت را فلج می‌کند، ارگانهای سرکوب را تضعیف می‌کند و اتحاد مردم اعتصاب کننده و معترض را بیشتر می‌کند.

با گسترش اعتصابات سراسری می‌شود دیکتاتوری را تضعیف کرد و زمینه را برای قیام و انقلاب آماده‌تر کرد.