کشتی طوفان زده نظام و راهکارهای اصلاح طلبان و اصول گرایان!