بسیجی میره تو صف نونوایی

بسیجی میره تو صف نونوایی.

*******************************************

بسیجی میره تو صف نونوایی، شاطره میگه: نون تا اینجا بیشتر نمی‌رسه، بقیه برن. بسیجی میگه: ببخشید میشه جمع‌تر وایسین نون به ما هم برسه.

*******************************************

به بسیجی میگن: از مسافرت چی آوردی؟ بسیجی میگه: ساندیس