درباب اختلاس اخیر

درباب اختلاس اخیر

 

کلاغ خبر آورده بود برامون

از اینور اونور خبر فراوون

 

دزدی شده یه گوشه ای از ایران

 

دزدی بگم یا اختلاس عزیزان؟

 

میگن طرف از اون گردن کلفتاس

 

تو دور زدن حرفه ای هست و اوستاس

 

از اینجا اونجا وام گرفته خروار

 

پس نداده قسطاشون و آی هوار

 

چطور ماها وقتی میریم واسه وام

 

انگار داریم میریم برای اعدام

 

ازت میخوان سفته و چندتا ضامن

 

می شی به هر ناکسی دست به دامن

 

سود که نگو سر میکشه تا فلک

 

مجبور می شی به صدهزارجور کلک

 

حالا شما باید قضاوت کنین

 

خنده به این همه شقاوت کنین

 

کی باورش میشه آخه یک نفر

 

ملت مارو بکنه دست به سر

 

اخبارمون که محدود به یمن شد

 

مصر و لیبی مهمتر از وطن شد

 

میخوان که این خبر فراموش باشه

 

ممکنه دست خیلیا توش باشه

 

مردم ما حقیقت و می دونن

 

دروغ و تو چشم اونا می خونن