اختلاس‌گران در قدرت!

اختلاس

دزدی و اختلاس در میان سرمداران و مهر‌های بالای حکومتی آنچنان نهادینه شده است که رسانه‌ها و مهر‌ه‌های رژیم  در مقاطع مختلف و البته در چارچوب جنگ باندی به آن اذعان می‌کنند.

تازه ترین و در عین حال گویاترین اعتراف در این زمینه اعتراف حسین راغفر یکی از اقتصاددانان حکومتی است که در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا ۱۲ خرداد ۹۷  می‌گوید: «بسیاری از اختلاسگران در قدرت بوده و هستند، زمینه فرار آنها به سهولت فراهم میشود» .

۳ اهرم اختلاس گران برای دزدی و فرار

 اما این اختلاس کنندگانی  که در قدرت بوده و هستند و زمینه فرار آنها هم به سهولت فراهم میشود با چه امکانات و به عبارت دیگر با چه اهرمی می‌توانند به سهولت صدها میلیارد و هزاران میلیارد تومان را اختلاس کرده و بعضا هم فرار کنند.

آنها عناصری هستند که  سه  امکان در اختیار دارند؛  پول ، اطلاعات  و رابطه با مراجع و نهادهای قدرت. کسانی که به مراجع قدرت نزدیک‌تر باشند امکان اختلاس برای آنها بیشتر است.

بنابراین دزدی و اختلاس با ابعادی که در حاکمیت آخوندی صورت می‌گیرد بدون حمایت افراد قدرتمند سیاسی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

مواردی نظیر غلامحسین کرباسچی، فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه آفرید خسروی، بابک زنجانی، محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد که درجریان تضادهای درونی فساد و اختلاس آنها رو شد.

چند نمونه از اختلاس گران فراری داده شده!

اما کسانی هم هستند که  پس از اختلاس فراری داده میشوند. نمونه آن محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی بود که پس از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و پس از روشدن ماجرا به کانادا فراری داده شد.

یکی دیگر از این موارد اختلاس مربوط به فردی است که پس از اختلاس از بانک‌ها با همدستی برادرانش به کانادا فرار کرد.

  جبار کوچکی نژاد رئیس تیم تحقیق و تفحص مجلس ارتجاع از صندوق ذخیره فرهنگیان به فرار یکی از متهمان اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان اذعان کرد که این فرد پس از اختلاس ۵۰۰ میلیارد تومانی به آلمان گریخته است.(خبرگزاری تسنیم ۵ آذر ۹۶)

 اخیرا هم اختلاس یکی از مدیران شرکت نفت روشد که پس ازاختلاس به خارج کشور فراری داده شده است.

و…

همکاری قوه قضائیه برای فراری دادن اختلاس گران

بهانه ماموریت روش رایج برای فراری دادن اختلا‌گران است.  موسوی لارگانی عضو مجلس ارتجاع اعتراف میکند«اختلاس‌گران را به بهانه ماموریت فراری می‌دهند».(باشگاه خبرنگاران ۸ اسفند ۹۶)

به گفته اسدالله قره خانی عضو دیگر مجلس آخوندی اختلاس گر ۱۰۰ میلیاردی در بخش اکتشافات وزارت نفت تنها سه ساعت پس از مطلع شدن از لورفتن این اختلاس، ایران را ترک کرده است.!( خبرگزاری مجلس ۱ بهمن ۹۶)

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اذعان می‌کند «عدم برخورد قضایی مناسب با اختلاس‌گران، منجر به توسعه فساد شده‌است».

او می پرسد: «ببینید چه زمانی در چند دهه اخیر با مسئولان دولتی که مرتکب تخلف و اختلاس می‌شوند، برخورد قضایی مناسب صورت گرفته است؟» .(خبرگزاری ایلنا ۴ دی ۹۶ )

مفسدان و اختلاس‌کنندگان دانه درشت وابسته به قدرتهای سیاسی بالای نظام  هستند که بزرگترین اختلاس‌ها را درتاریخ ایران انجام داده و می‌دهند.

اموال عمومی «مال پدر مرده»‌ برای اختلاس گران

در زمینه فساد و اختلاس در نهادهای حکومتی قاسم میرزایینکو یکی از اعضای مجلس ارتجاع می‌گوید: «در ارگانها و غیر‌ارگانها و وزارت‌خانه‌ها فساد بیداد می‌کند و هر کسی فکر می‌کند اموال عمومی یک مال پدر مرده است و هر کسی گوشه‌ای از آن را می‌کند و با خود می‌برد».(روزنامه ابتکار۵ بهمن ۹۶ )

 به همین دلیل است که هیچگاه دزدیها و اختلاسهای نظام آخوندی از اموال مردم ایران پایان نمی گیرد، زیرا مشخص است که منشأ اصلی غارت داراییهای مردم کجا است ؟و چرا هر روز خبر از دزدیها و اختلاس‌های نجومی  می‌شنویم.

آن روی دیگر سکه این اختلاس‌ها و دزدیها،  ۲۰ میلیون حاشیه نشین اطراف شهرها هستند که با فقر و گرسنگی دست و پنچه نرم میکنند. ۳۰ درصد مردم گرسنه‌ای که محتاج نان خالی برای رفع گرسنگی هستند، ارتش بیکاران ، کودکان کار وبی خانمان‌هایی که سرپناهی جز گور  و کارتن برای خود پیدا نمی‌کنند  .