چهار تا قالب صابون

چهار تا قالب صابون

بسیجی چهار تا قالب صابون می‌خوره تا به مرز خودکفایی برسه!

بسیجی میره مرغداری، جو میگیردش… کاش اینجا ساندیس فروشی میبود

بسیجی میره مسجد نماز بخونه بعد از نماز که از مسجد بیرون میاد میبینه کفشاش نیست میگه: ای بابا من کی رفتم؟