لوله آب

لوله آب

بسیجی از یکی میپرسه قبله کدوم طرفه؟! یارو نشونش میده، بسیجی

 میگه:‌ باید خیلی برم؟!

یه بسیجی می گن : یک جمله بساز که توش آب باشه؟می گه: لوله آب

از بسیجی می پرسن: آخرین دندانی که در دهان انسان در می آد چه نام دارد؟ بسیجی میگه: دندان مصنوعی !!!